Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

"K i M" z siedzibą w Czarnkowiu /k. Połczyna Zdroju,

specjalizuje się w przetwórstwie ryb morskich i słodkowodnych oraz ich sprzedaży na rynku europejskim i aktualnie na polskim. Konfekcja,...

Towary handlowe – mrożone – to ryby całe, tusze, filety i porcje. Aby uzyskać aktualną ofertę prosimy o kon...

Rybka na obiad, śniadanie czy przyjęcie - znajdziesz tutaj przepisy na każdą okazję!

...

System HCCAP

Nadrzędnym celem działalności PPH „ K i M” s.c. jest ciągłe zaspokajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań Naszych Klientów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów gotowych, przez odpowiednią organizację pracy i dostarczenie środków gwarantujących najwyższa jakość produkowanych wyrobów.

Aby osiągnąć ten cel wprowadzono system zapewnienia jakości zdrowotnej opierając się na analizie zagrożeń krytycznych punktów kontroli HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points.

Deklarujemy, że funkcjonujący w firmie system HACCP jest zgodny z siedmioma zasadami HACCP podanymi przez Światowa Organizacje Zdrowia (WHO).

Pracownicy firmy znają politykę HACCP firmy i są w pełni świadomi swojej odpowiedzialności za system HACCP oraz bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów gotowych.

 

System HCCAP opiera się na 7 zasadach

Zasada 1 - Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych

Należy utworzyć zespół, który będzie odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane podczas tworzenia, wdrażania i utrzymania systemu. Sporządzić blokowy schemat procesu technologicznego, a po jego zweryfikowaniu wypisać wszystkie możliwe zagrożenia biologiczne (bakterie, wirusy, pasożyty), chemiczne (naturalne toksyny, związki chemiczne, pestycydy, metale ciężkie, pozostałości środków myjących) i fizyczne (szkło, metal, elementy opakowań) występujące na poszczególnych jego etapach oraz związane ze stosowanymi surowcami, dodatkami i materiałami. Następnie należy oszacować istotność zagrożeń i opisać środki kontrolne umożliwiające opanowanie zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa żywności.

 

Zasada 2 - Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP)

Zespół HACCP powinien zidentyfikować tzw. krytyczne punkty kontrolne (CCP), tj. wszystkie miejsca w procesie technologicznym, w których do zagwarantowania bezpieczeństwa żywności jest niezbędne opanowanie (kontrola) występujących tam zagrożeń. Do identyfikacji CCP zaleca się stosowanie jednego z wielu tzw. drzewek decyzyjnych.

 

Zasada 3 - Identyfikacja limitów krytycznych

Dla każdego CCP należy ustalić tzw. limity (granice) krytyczne oznaczające takie wartości mierzalne środków kontrolnych, których nie można przekroczyć, ponieważ jest to jednoznaczne z utratą bezpieczeństwa wyrobu gotowego.

 

Zasada 4 - Ustalenie systemu monitorowania CCP

Każdy CCP powinien mieć ustalone wymagania odnośnie sposobu i częstotliwości odczytywania i zapisywania wartości środków kontrolnych (tzw. monitorowanie CCP) oraz osoby odpowiedzialnej za te działania.

 

Zasada 5 - Określenie działań korygujących

Należy opracować procedury działań korygujących, które muszą być podjęte, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie ustalonych granic krytycznych. Konieczne jest także wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podjęcie tych działań. Działania korygujące powinny zawierać sposób przywrócenia kontroli zagrożeń w CCP, a także sposób postępowania z produktem, który został wyprodukowany, gdy ustalone granice krytyczne zostały przekroczone.

 

Zasada 6 - Ustalenie procedur weryfikacji systemu

Należy opisać sposób sprawdzania poprawności funkcjonowania systemu. System taki, opisany w formie procedury, może opierać się na wynikach badań mikrobiologicznych produktów końcowych lub reklamacjach. Zalecanym sposobem weryfikowania systemu jest wykonywanie tzw. audytów wewnętrznych systemu.

 

Zasada 7 - Ustalenie procedur zapisów

Dokumentacja i zapisy systemu HACCP stanowią dowód zapewnienia bezpieczeństwa żywności, dlatego należy opracować procedury sporządzania, prowadzenia, przechowywania i nadzorowania wszystkich dokumentów i zapisów systemu HACCP (3 lata od sprzedaży).